127259
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
179
236
415
125308
3616
4775
127259

Your IP: 54.163.209.109
2017-12-18 20:13
ประชาสัมพันธ์งาน Digital Thailand Big Bang 2017
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ และ คุณ เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์เชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader)
ได้รับเชิญร่วมงานแถลงข่าว “การสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์” ของ DEPA
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ เป็นคณะ คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ได้รับเชิญร่วมงานแถลงข่าว “การสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์”

วันที่ 7 สิงหาคม 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช  ดวงคำสวัสดิ์  ได้รับเชิญร่วมงานแถลงข่าว “การสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์”   ของ DEPA กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2559  ณ โรงแรมเรเนซองส์  กรุงเทพฯ

 

Read more ...

เข้าร่วมโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader)

วันที่ 29 มิถุนายน 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช  ดวงคำสวัสดิ์ และ คุณ เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์เชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader) จัดโดย สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดย คณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 

Read more ...

19มิถุนายน2560 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์

วันที่19 มิถุนายน 2560 แต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช  ดวงคำสวัสดิ์  เป็นคณะ คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Read more ...

งานแถลงข่าวBangkok International Digital Content 2017

        วันที่ 20-24 มี.ค.  2560 งานแถลงข่าว BIDC เตรียมพบกับงาน Bangkok International Digital Content 2017 Centara@Central World พบกับที่สุดของ Digital Content ประเทศไทย ทั้ง Animation Games Character และ e-Learning ฟังสัมมนาระดับโลก เชียร์ผลประกวด # BIDCAwards และชม #showcase ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกัน! อัพเดตกิจกรรมได้ที่ http://www.bangkokdc.com

Read more ...

สมาคม E-LAT ร่วมกับ TFIT

สมาคม E-LAT ร่วมกับ TFIT เข้าพบท่าน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

Read more ...

การประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา

กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว & สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก สปป.ลาว
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559

Read more ...

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ระยะที่ 2 อาชีพ สาขา e-Learning
เป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพเพื่อพิจารณาเห็นชอบวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

 

 

Read more ...

คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TFIT)

คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TFIT)

เข้าร่วมสัมมนาการนาเสนอข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์  ICT Vendor Certified โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ระยะที่ ๒  

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558

 

Read more ...

เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 อาจารย์พิภัช  ดวงคำสวัสวสดิ์ รองประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย

   ได้เข้าร่วมประชุมกับดร.อุตตม สาวนายน. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Read more ...

เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

       สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร.อุตตม สาวนายน. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๙.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.   ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

Read more ...

โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 

Read more ...

Member